Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Ettevõtjad

 

Kaasaegne ettevõtja on strateegiline ja pika-ajaline planeerija, kes üritab oma tegevuse käigus minimaalselt kahjustada keskkonda ning kulutada loodusvarasid võimalikult tõhusalt.

Üheks tootmise või teenuse pakkumise eeltingimuseks on piisava hulga hea kvaliteediga vee olemasolu. Seetõttu on oluline toetada ja rakendada keskkonnasõbralikke lahendusi, vähendamaks ettevõtte tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale. Oluline on seada kõrged standardid nii ettevõttele endale kui ka kootööpartneritele ning rakendada kaasaegseid lahendusi ja tehnoloogiaid, teha koostööd teadlastega ning suhelda erinevate huvirühmadega.

Järgnevalt on toodud näiteid tegevuste kohta, mis aitavad kaitsta keskkonda ja veevarusid:

  • bioloogiliste reoveepuhastusjaamade ehitamine ja vee korduvkasutamine tootmistsüklis;
  • reovee ärajuhtimine ainult pärast sobivat töötlust;
  • vanapaberi kogumine ja paberitööstusele andmine, säästmaks metsi ja energiat ning seeläbi ka tselluloosi töötlemisprotsessi käigus tekkivate õhu- ja veeheitmete vähendamine;
  • terviklike juhtimissüsteemide väljatöötamine ja rakendamine vastavalt ISO juhtimis- ja keskkonnakvaliteedistandarditele, aga ka toiduohutusnõuetele;
  • ohtlike kemikaalide ohutu kasutamine ja võimalusel nende asendamine vähem ohtlikega;
  • võimalike keskkonnariskide tuvastamine, hindamine ja jälgimine;
  • töötajate keskkonna-alase teadlikkuse tõstmine

Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamiseks on võimalik kasutada Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indekseid – need on 1999. aastal kasutusele võetud ülemaailmsed indeksid, mis mõõdavad jätkusuutlikkuse poole pürgivate ettevõtete finantstulemusi majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide alusel.