Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Allalaaditavad kaardifailid

Siit saate alla laadida kogu Gauja/Koiva vesikonna kaardi (1:600 000, 4MB), millel on toodud kõik vesikonna veekogumid.

Siit saate alla laadida veekogumite kaardid mõõtkavas 1:100 000:

Siit saate alla laadida Gauja/Koiva vesikonna kaardi shape failid(8MB). Failide avamiseks ja vaatamiseks on vajalik GIS tarkvara.

Siit saate alla laadida Excel hinnangutabeli proovivõtupunktide kohta, kus projekti jooksul hinnati erinevaid veekogude seisundi parameetreid.