Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Lingid

Projekti rahastavad:

Eesti-Läti programm 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus http://www.estlat.eu/

Projekti juhtpartner:

Läti Veeökoloogia Instituut http://www.lhei.lv/en/index.php

Projektipartnerid:

Balti Keskkonnafoorum – Eesti http://www.bef.ee/index.php?lang=2

Tallinna Tehnikaülikool http://www.ttu.ee/et/

Eesti Maaülikool https://www.emu.ee/et/

Läti Keskkonna ja Regionaalse Arengu Ministeerium http://www.varam.gov.lv/eng

Läti Ülikooli Bioloogiainstituut http://www.lubi.edu.lv/

Balti Keskkonnafoorum – Läti http://www.bef.lv/?l=1