Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Noored

Keskkonnahariduskeskused, keskkonna-alased huviringid, noorte talunike ühendused, keskkonnaorganisatsioonid – need on peamisteks võimalusteks osaleda tegevustes, mis aitavad meil mõista, hoida ja parandada meie ühist keskkonda. Ka ekspeditsioonid, ühised koristus- ja puhastustööd, kampaaniad, interaktiivsed üritused ja suvekoolid annavad igaühele võimaluse anda oma panus keskkonnahoidu ning saada uusi teadmisi keskkonnast ja selle kaitsest.  Üks osa keskkonnast ja samal ajal ka meie jaoks väga oluline loodusvara on vesi.

Ka Koiva vesikonnas on võimalik algatada, ellu viia või osa võtta erinevatest keskkonnakaitselistest tegevustest – erinevad organisatsioonid korraldavad keskkonna-alaseid kampaaniaid ja ettevõtmisi. Seega, kui tahad anda oma panuse, siis:

  • otsi infot organisatsioonide kodulehtedelt,
  • uuri ka koolist ja kohalikest omavalitsustest erinevate tegevuste kohta või
  • algata projekt/tegevus/kampaania ise.

Kasulikud lingid:

Keskkonnaharidus ja keskkonnateave:

www.keskkonnaharidus.ee - portaal, kust leiab teavet keskkonnahariduskeskuste, keskkonnaharidusalaste õppematerjalide, programmide ja projektide ning sündmuste kohta

www.keskkonnaamet.ee – Keskkonnaameti koduleht, kust leiab ka teavet erinevate keskkonnateemade kohta

vesikonnad.keskkonnaamet.ee – teave Eesti vesikondade ja veemajanduskavade kohta

Vabatahtlik töö:

www.talgud.ee – Teave Eestimaa Looduse Fondi (ELF) korraldatavate loodustalgute kohta.  Loodustalgud on kogu maailmas üha suuremat populaarsust võitev viis puhkuse ja vabatahtliku töö ühendamiseks. Talgutel tehakse looduskaitselisi töid, tutvutakse ümbruskonnaga ning käiakse matkarajal või kuulatakse kohaliku looduse tundja pajatusi.

www.teemeara.ee – teave üle-eestiliste Teeme Ära talgupäevade kohta

Osalemine poliitikas:

www.osale.ee – Osalusveeb, kus saab esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid, koguda allkirju oma idee toetuseks, avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes, otsida õigusakte või strateegiadokumente

www.enl.ee – Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 63 Eestis tegutsevat noorteühendust.

Projekti algatamine – seda võib teha igaüks. Kui sul on projektiidee, siis võiksid sellest esialgu rääkida noorteühenduses, koolis või kohalikus omavalitsuses. On üsna tõenäoline, et leiad sealt mõttekaaslasi või kogemustega inimesi, kes aitavad sul projekti kiiremini ja edukamalt arendada.  Projektide rahastamiseks on erinevaid võimalusi nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil. Näiteks Eesti-Läti programm toetab mõlema riigi erinevate huvirühmade piiriülest koostööd. See programm on rahastanud ka mitmeid noorte osalusega projekte – see on hea võimalus töötada koos kunstikursustel, osaleda haridusprogrammides või korraldada näiteks ühiseid muusikaüritusi.

www.estlat.eu – teave Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti programmi ja sellest rahastatud projektide kohta

www.kik.ee – Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleht, kust leiab teavet keskkonnaprojektide rahastusvõimaluste kohta

www.negavatt.ee - ressursisäästlike projektiideede konkurss tudengitele