Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Talunikud

Põllumajandusmaa moodustab ligikaudu 1/3 vesikonna Läti osast ja umbes 1/3 sellest on haritav maa. Enamikul sellest kasvatatakse söödakultuure ja teravilja. Vesikonna Eesti osas on põllumajanduslikku maad 18% ehk 23 550 ha (2008. a PRIA andmed).

Läti ja Eesti asuvad kliimavööndis, kus sademeid on palju ja aurumine väike, mistõttu täiendav kastmine ei ole enamasti vajalik. Niisutust on vaja vaid vähestes kohtades ja suvisel ajal põuaga. Suur osa maid kannatab liigniiskuse all ja vajab põllumajandusliku kasutamise puhul hoopis kuivendamist. Lätis on umbes 60% Gauja vesikonna põllumajandusmaadest rajatud kuivendussüsteemid. Vesikonna Eesti osas on see näitaja sarnane – 50%. Kuivendus on vastuoluline teema – see võib mõjutada looduskeskkonda negatiivselt, kuid samas on mittetöötavate kuivendussüsteemide tagajärjeks põldude ja teede üleujutused.

Samal ajal kui mujal Eestis koondub loomakasvatus suurtesse farmidesse, on Koiva vesikonnas peamiselt väikesed looma- ja piimafarmid. Piirkonnas on vaid neli loomakasvatushoonet, kus peetakse üle 300 loomühiku.

Gauja/Koiva vesikonna Eesti poolel peeti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmete kohaselt 2011. aastal 5100 veist, 11 300 siga ja ligi 3600 lammast. Et vesikonna Läti pool on palju suurem, on suurem ka põllumajandusloomade hulk: umbkaudsete arvutuste kohaselt 50 000 veist, 40 000 siga, 12 000 lammast ja 80 000 kodulindu (2010. a andmed).

Kuigi veepuudust Lätis ega Eestis ei ole, tasub siiski järgida nõuandeid vee säästmiseks põllumajanduses:

  • Arvesta kastmisvee kogust vastavalt kultuurile ja pinnasetüübile.
  • Kontrolli regulaarselt kastmissüsteeme ja paranda vajadusel lekked.
  • Ära kasta päeva kõige kuumematel tundidel, vaid tee seda varahommikul või hilisõhtul, kui aurumine on väiksem.
  • Kasta tuulevaiksetel päevadel, vältimaks tuulega ärakannet ja aurumist.
  • Kasta aeglaselt, vältimaks äravoolu ja kindlustamaks vee pinnasesse imendumist.
  • Vali tõhus niisutussüsteem. Taimede lähedale maapinnale paigaldatud automaatne niisutussüsteem kastab pinnast vaid seal, kus vaja. Väga tõhusad on tilk-niisutussüsteemid, mis annavad vett aeglaselt mulla sees otse taimejuurtele.