Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Apzinīgajiem latviešiem

Iedzīvotāji un mājsaimniecības ir nozīmīgi ūdens resursu izmantotāji ikvienā upju baseinā, reģionā vai valstī, būtiski ietekmējot ūdens kvalitāti. Gaujas baseinā ir apmēram 250 000 iedzīvotāju, no kuriem 97% dzīvo Latvijas teritorijā.

Mājsaimniecībā ūdeni izmanto gan iekštelpās, gan ārā (piemēram, individuālajās mājās). Ūdeni āra vajadzībām lielākoties izmanto dārza un zālāja laistīšanai. Iekštelpām paredzētais ūdens tiek lietots visām cilvēka ikdienas vajadzībām - dzeršanai, ēdiena gatavošanai, personīgajai higiēnai, drēbju mazgāšanai un mājas uzkopšanai.

Ūdens patēriņu mājsaimniecībās mēra litros uz vienu personu dienā. Eiropā cilvēks izmanto vidēji 150 litru ūdens dienā, bet Somijā – pat 200 litru. Savukārt Igaunijas un Latvijas mājsaimniecībās, kas ir pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, ūdens patēriņš 21. gadsimta sākumā ievērojami samazinājās – 2007. gadā viens igaunis patērēja vidēji  90 litrus ūdens dienā, un šāds vidējais patēriņa līmenis ir saglabājies stabils pēdējos 5 gadus.

Ja rūpējaties par ūdens resursu patēriņu, tad noderēs padomi ūdens taupīšanai mājsaimniecībās:

  • salabojiet pilošus krānus un nomainiet caurules ar sūcēm;
  • aizgrieziet krānu, kamēr tīrāt zobus. Dārzeņus mazgājiet bļodā ar ūdeni, nevis zem atvērta krāna;
  • mazgājoties dušā, tiek patērēts mazāks ūdens daudzums nekā mazgājoties vannā, bet ar nosacījumu, ja neesat dušā pārāk ilgu laiku;
  • uz krāna uzstādiet aeratorus, kas nodrošina mazāku ūdens plūsmu, bet nemazina  efektivitāti;
  • veļu un traukus mazgājiet tikai tad, kad to mazgājamā mašīna ir pilna;
  • iegādājoties jaunas mājsaimniecības ierīces, izvēlieties tās, kas izmanto mazāk ūdens;
  • iegādājoties jaunu santehnikas iekārtu, izvēlieties ūdens tvertni ar divām ūdens nolaišanas iespējām.

Savukārt, ja vides aizsardzība rūp vairāk, tad pastāv iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, pasākumos, akcijās vai pievienoties kādai nevalstiskai organizācijai. Piemēram, portālos „Tīrai Latvijai” un „Pēdas” pieejama plaša informācija par vides aktualitātēm. Savukārt, ja ir doma pašiem rakstīt kādu vides projektu, tad informācija par finansējuma iespējām rodama Eiropas Savienības fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv; savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā  un Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā pieejama informācija par iespējām iesaistīties, komentēt un izteikt savu viedokli par dažādām vides norisēm.