Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Jauniešiem

„Zaļās” skolas, eko skolas, jauno zemnieku apvienības, „zaļās” nevalstiskās organizācijas – šie ir veidi, kā Tu visātrāk un vistiešāk var iesaistīties tādās aktivitātēs, kas palīdz saprast, rūpēties un censties uzlabot apkārtējo vidi. Protams, arī dažādas ekspedīcijas, talkas, kampaņas, interaktīvi pasākumi un vasaras skolas ir veidi, kā Tu var iesaistīties un vairāk uzzināt par vidi un tās aizsardzību.

Gaujas upes baseina apgabalā jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās ar vides aizsardzību saistītās aktivitātēs un tādējādi palīdzēt uzlabot Lielupes baseina ūdens kvalitāti. Piemēram, Latvijas lauku Jaunatnes forums iestājas par jauniešu līdzdalību vietējo teritoriju ilgtspējīgā attīstībā ar mērķi: "Veicināt Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo jauniešu līdzdalību un dzīves kvalitāti". Savukārt Bērnu Vides Skolā darbojās jauni cilvēki, kas meklē veidu, kā labāk iepazīt vidi, lai iemācītos paši un lai palīdzētu citiem labāk iekļauties vidē un justies atbildīgiem par to.

Eko skolas

Ekoskolas – diezgan populāra kustība Latvijas skolās. Tās ietvaros jauniešiem ir iespēja ne vien piedalīties un organizēt ar vides aizsardzību saistītus pasākumus, bet arī iemācīties saredzēt vispārējās dabas likumsakarības vidē, no kurām atkarīga mūsu pašu dzīves kvalitāte šodien un nākotnē, jo eko skolās vides aizsardzības jautājumi tiek iekļauti ikvienā mācību priekšmetā. Ja arī Tu vēlies, lai Tava skola būtu eko skola, izsaki šo priekšlikumu savā skolēnu padomē. Vairāk par eko skolām un kur tās jau atrodas lasāms Vides izglītības fonda mājas lapā.

Akcijas un pasākumi

Atsevišķi pasākumi, sacensības, vasaras skolas, zaļās klases, talkas – šādus pasākumus parasti rīko dažnedažādas organizācijas. Visbiežāk tās izsūta uzaicinājumus uz skolām, tādēļ vienmēr ir labi sekot līdzi, kas notiek uz ziņojumu dēļa vai apjautāties dabas mācības skolotājai. Jaunatnes lietas portālā ir apkopota informācija par Tavām līdzdalības un iniciatīvas iespējām, kā arī ir iespēja atrast domubiedrus. Bet portālā www.tirailatvijai.lv/ ir pieejams pat Zaļo pasākumu kalendārs, kā arī cita interesanta un noderīga informācija.

Brīvprātīgais darbs

Par brīvprātīgo var kļūt ikviens jaunietis, arī Tu. Kā brīvprātīgais Tu vari ne vien palīdzēt apkārtējai videi, bet arī pats iegūt pieredzi, interesanti un lietderīgi pavadot laiku kopā ar līdzīgi domājošiem jauniešiem. Šobrīd jaunieši ir iecienījuši brīvprātīgo darbu ārzemēs, tādējādi iepazīstot arī citu valstu kultūras, tomēr brīvprātīgais darbs ir iespējams arī Latvijā, tādējādi nekavējot mācības skolā vai studijas. Savukārt Latvijas Jauno zemnieku klubs ir brīvprātīga jauniešu sabiedriska nevalstiska organizācija, kurā apvienojas jaunie lauksaimnieki, viņu ģimenes locekļi, lauku jaunatne un citi interesenti no 16 gadu vecuma, kuriem rūp lauku reģionu attīstība.

Pašu projekti

Ikvienam jaunietim ir iespēja arī rakstīt un īstenot projektus pašiem, arī Tev. Ja Tev jau ir projekta ideja, iesakām vispirms ar savu ideju griezties savas pašvaldības vai skolu jauniešu apvienībās, jo iespējams, ka tur sastapsi citus jauniešus ar līdzīgām idejām un pieredzi. Tas būs milzīgs atspaids projekta veiksmīgai īstenošanai. Piemēram, Igaunijas un Latvijas programma, kas atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp abu valstu partneriem, ietvaros jau tikuši realizēti vai tiek realizēti projekti ar jauniešu iesaistīšanos no Latvijas un Igaunijas – tā ir iespēja kopā darboties mākslas darbnīcās, izglītojošās aktivitātēs vai pat rīkot koncertus.