Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Saites

Projekta vadošais partneris:

Latvijas Hidroekoloģijas institūts http://www.lhei.lv

 

Projektu finansē:

Igaunijas-Latvijas programma 2007.-2013. gadam http://www.estlat.eu/

 

Projekta partneri:

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/lat

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts http://www.lubi.edu.lv/

Baltijas Vides Forums-Latvija http://www.bef.lv/

Baltijas Vides Forums-Igaunija http://bef.ee

Tallinas Tehnoloģiju Universitāte http://www.ttu.ee/en/

Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte https://www.emu.ee/en/

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotās institūcijas

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs http://www.meteo.lv/

Valsts vides dienests http://www.vvd.gov.lv/

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija http://www.lvaf.gov.lv/

Dabas aizsardzības pārvalde http://www.daba.gov.lv

Latvijas Dabas muzejs http://www.dabasmuzejs.gov.lv

Vides investīciju fonds http://www.lvif.gov.lv

 

Nevalstiskās organizācijas

Vides izglītības fonds "Par sakoptu Latviju” http://www.parsakoptulatviju.lv

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma asociācija http://www.lasua.lv

Zemes draugi http://www.zemesdraugi.lv/

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija http://www.lasa.lv

Latvijas Botāniķu biedrība http://www.botanika.sapnis.com

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija http://www.letera.lv

Latvijas Elektroenerģijas un elektrobūvnieku asociācija http://www.bleea.lv

Latvijas Zaļā kustība http://www.zalie.lv

Meža īpašnieku biedrība http://www.mezaipasnieki.lv

Dzīvnieku draugu fonds http://www.dzd.lv

Dabas retumu krātuve http://www.dabasretumi.lv

Latvijas kvalitātes asociācija http://www.lka.lv

Latvijas Dabas Fonds http://www.ldf.lv/

Latvijas Ornitoloģijas Biedrība http://www.lob.lv/

Zaļā Brīvība http://www.zb-zeme.lv/

Latvijas Koalīcija par Tīru Baltiju http://www.ccb.se/

Pasaules Dabas Fonds http://www.pdf.lv/

Latvijas Zinātnieku Savienība http://www.lza.lv/

NVO Centrs http://www.nvo.lv/

Vides izglītotāju asociācija http://www.vi.lv/

Zaļā punkta klubs http://www.zalaispunkts.lv/lat/

Latvijas Vides pārvaldības asociācija http://www.lvpa.lv/?object_id=601