Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Zemniekiem

Lauksaimniecības zemes aizņem apmēram 1/3 no Gaujas baseina Latvijas teritorijas, no tām 1/3 ir aramzeme. Lielāko daļu apsētās platības izmanto lopbarības kultūru un graudaugu audzēšanai.

Latvija un Igaunija atrodas tādā klimatiskajā joslā, kurai raksturīgs liels nokrišņu daudzums un neliela iztvaikošana, tādēļ parasti kultūraugi nav jālaista. Tieši pretēji - daudzas zemes cieš no pārlieka mitruma un lauksaimniecības vajadzībām ir jāsusina. Apmēram 60% Gaujas baseina lauksaimniecības zemju ir ierīkotas drenāžas sistēmas. Baseina Igaunijas daļā šis rādītājs ir daudz zemāks – tikai 19%. Zemju nosusināšana un meliorācijas sistēmu uzturēšana rada pretrunīgus viedokļus – neskatoties uz lielo kaitējumu videi, kas radies upju pārrakšanas dēļ, jau pastāvošo drenāžas un grāvju sistēmu aizsērēšana un nekopšana var novest pie lauku un ceļu applūšanas.

Kamēr pārējā Igaunijā attīstās arvien lielāki fermu kompleksi, Gaujas baseinā atrodamas lielākoties mazas mājlopu fermas. Tikai četrās fermās tiek turēts vairāk par 300 dzīvniekiem.

Lai gan ne Latvijā, ne Igaunijā nav novērojams ūdens trūkums, ir vērts ieskatīties dažos ūdens taupīšanas padomos lauksaimniecībā:

  • aprēķiniet laistīšanai nepieciešamā ūdens daudzumu, ņemot vērā audzētās kultūras prasības un augsnes īpašības;
  • pastāvīgi pārbaudiet, vai laistīšanas iekārtām nav sūces, nepieciešamības gadījumā tās salabojiet;
  • nelaistiet dienas karstākajā daļā. Labāk dariet to agrā rītā vai vēlu vakarā, lai samazinātu iztvaikošanu;
  • izmantojiet lēnu laistīšanas režīmu, lai augsne labāk  uzsūktu ūdeni un neizskalotos;
  • izvēlieties efektīvāko laistīšanas sistēmu. Laistāmo šļūteni novietojiet uz augsnes augu sakņu tuvumā, lai ūdens uzreiz nokļūtu nepieciešamajā vietā. Ļoti efektīvas ir pilienveida apūdeņošanas sistēmas, jo tās ūdeni lēnām piegādā tieši augsnē pie saknēm.

Papildus informācijai par nozares aktualitātēm, jaunumiem un pasākumiem aicinām apmeklēt: Latvijas Lauku foruma mājas lapu; Lauku tīkla mājas lapu http://www.laukutikls.lv, Zemnieku Saeimas mājas lapu http://www.zemniekusaeima.lv; Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapu www.llkc.lv, Latvijas Bioloģiskās lauksamniecības asociācijas mājas lapu: http://www.ekoprodukti.lv