Ūdensobjekts ar paraugu ņemšanas vietām. Klikšķinot ar peli uz sarkanajiem paraugošanas punktiem, jūs uzzināsiet ūdens ekoloģiskās kvalitātes un tās parametru stāvokli.

Ekoloģiskā kvalitāte - ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības un ūdenī mītošo dzīvo organismu stāvoklis.
Fitoplanktons - mikroskopiski, ūdenī brīvi peldoši augi.
Bezmugurkaulnieki - ar neapbruņotu aci saskatāmi bezmugurkaulnieki.
Diatomas - mikroskopiskas, biežāk uz akmeņiem augošas aļģes.
Slāpeklis, fosfors - ķīmiskais elements, kas veicina aizaugšanu.
Ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības - t’C, skābekļa saturs, sāļums piekrastes ūdeņos u.c.
Bīstamās vielas - noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas vielas (smagie metāli, poliaromātiskie ogļūdeņraži u.c.).
Hidromorfoloģija - upes notece, straumes ātrums, gultnes uzbūve u.c.
Zaļa sejiņa - labs vērtējums.
Sarkana sejiņa - nav labs vērtējums.
Datu avoti: LU BI - Latvijas Universitāte Bioloģijas Institūts; LHEI - Latvijas Hidroekoloģijas institūts; LVĢMC - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs; EULS - Igaunijas Dabaszinātņu universitāte; TUT - Tallinas Tehnoloģiju universitāte.
Punkti
Amata