Gaujas upju baseinu apgabala interaktīvā karte

Noklikšķinot uz kartes, atvērsies karte ar apgabalā esošajiem ūdens objektiem un to nosaukumiem.

Informāciju par Gaujas upju baseinu apgabala karti iespējams lejuplādēt sadaļā Kartes materiāli lejuplādei. Kartogrāfiskās informācijas failu formāts – .shp, kopējā ūdens kvalitātes vērtējumu tabula – .xls formāts.